Asie, Evropa, Severní Amerika

Potvrzené případy, vyléčené případy, úmrtí.

Resetuje přiblížení
Osy:
Rovnice:
+

Zadej aritmetický výraz za pomoci C/R/D/T (úrhnně potvrzeno/uzdraveno/úmrtí/otestováno), Cc (aktuálně potvrzeno), dC/dR/dD/dT/dCc (derivace nově potvrzených/uzdravených/úmrtí/otestovaných/aktuálně potvrzených), ddC/ddR/ddD/ddT/ddCc (druhá derivace), P (populace) či D_PAST (denní průměrná celková úmrtnost 2010 – 2017), zatímco %=10^2, k=10^3, M=10^6 a X začíná od 0. Počty `otestovaných` jsou dostupné pouze pro Česko.
Např: R/(C+R+D): Poměr celkově uzdravených. dR+dD: Nově uzavřené případy P/C: Každý n-tý člověk je potvrzeným. C/P: N-tá část populace je potvrzeně nakažena. C%/P: N procent populace je potvrzeně nakaženo. CM/P: N lidí je potvrzených v každém milionu obyvatel. ln(X), log(X, base=10), X^2: Příklady vodicích čar.

Stáhnout obrázek Stáhnout tabulku Stáhnout json Sdílet

Stát

Země

Kontinent

– zvýraznit křivku 👁 – skrýt/zobrazit všechna nezaškrtlá závislá území – zaškrtnout křivky závislých území

Zdroj: Johns Hopkins CSSE a MZCR.cz (data aktualizována denně)

Upozornění: Graf je založen pouze na případech nakažení potvrzených testováním. Vzhledem k rozdílnému počtu provedených testů v jednotlivých zemí se počet reálně nakažených může značně lišit.